szkolenie dla samorządów

Zarejestruj się

Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych

Szkolenie dla samorządów

26 listopada 2019 r.

Poznań

Zarejestruj się

O SZKOLENIU

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych”, którego organizatorem jest miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.Temat wydarzenia stanowi ogromne wyzwanie w nadchodzących latach. Wiadomo, że w tym obszarze mamy duże zaległości. Podczas spotkania mówić będziemy zarówno o przyczynach stanu obecnego jak i proponowanych rozwiązaniach technicznych. Do udziału w nim zapraszamy samorządowców z całej Polski. To oni odpowiedzialni będą za zmianę obrazu polskiej wsi w najbliższym czasie.

Kalina Olejniczak

redaktor miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja"

Mimo oficjalnego zakończenia KPOŚK w 2015 r., MGMiŻŚ planuje szóstą już aktualizację tego programu w celu jego zakończenia w latach 2021-2027. W związku z faktem, że unijne i polskie prawo nie pozwala na tworzenie aglomeracji poniżej równoważnej liczby mieszkańców równej 2000, wszystkie aglomeracje poniżej tej wartości będą zlikwidowane do końca października br. Przed gospodarką ściekową na terenach niezurbanizowanych stoi zatem szereg wyzwań. Nie są to zadania łatwe z uwagi na coraz wyższe jednostkowe nakłady inwestycyjne, zadłużenie samorządów, poszerzanie zakresu ich obowiązków, brak środków finansowych, odbierane kompetencje itd.Zachęcam Państwa do udziału w szkoleniu, które będzie także forum wymiany doświadczeń i okazją do przedyskutowania, a – być może – i rozwiązania nurtujących Państwa problemów.

prof. Ryszard Błażejewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

THE SPEAKERS

Speaker Name

Organization

Speaker Name

Organization

Speaker Name

Organization

Speaker Name

Organization

W programie m.in.:

  • Główne problemy gospodarki ściekowej terenów niezurbanizowanych, diagnoza obecnej sytuacji terenów wiejskich
  • Finansowanie inwestycji na terenach niezurbanizowanych
  • Dobór odpowiedniego systemu kanalizacji sanitarnej dla terenów wiejskich – analiza techniczno-ekonomiczna
  • Problem inwestycyjny i eksploatacyjny – okiem przedstawicieli gmin
  • Obowiązki samorządów
  • Wystąpienia promocyjne: kanalizacja ciśnieniowa, kanalizacja podciśnieniowa, systemy oczyszczalni przydomowych
  • Bezpośrednie konsultacje z ekspertami
  • Wyjazd techniczny do oczyszczalni ścieków w Bytkowie (gm. Rokietnica)

15:00 - 17:30

Topic Sessions

Most of the value comes out of discussions. You will have a chance to join 20 discussions about MarTech topics such as: Social Media Monitoring, SEM, Landing Pages, Data Scrapping, Email Marketing....

WHAT OTHER SAY?

A few sentences about your product. How it help tosolve clients' problems.It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Your Customer Name

Organization

Your Customer Name

Organization

A few sentences about your product. How it help tosolve clients' problems.It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

COMPANIES

PARTNER SZKOLENIA

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

POZNAŃ

26 listopada 2019 r.

Zarejestruj się